Historia przedszkola

Historia naszego Przedszkola sięga wiosny 2002 r. Wtedy to nasza pani dyrektor Renata Wilusz wpadła na pomysł założenia w Koziegłowach prywatnego przedszkola. Pierwszym krokiem było znalezienie odpowiedniego lokalu. Następnym – rozpoczęcie starań o uzyskanie odpowiednich zezwoleń. Po ich otrzymaniu Przedszkole Niepubliczne „SKRZAT” zostało wpisane z numerem 1/2002 do Ewidencji Niepublicznych Szkół i Przedszkoli Gminy Czerwonak i z dniem 1 września 2002 r. rozpoczęło swoją działalność.

W roku przedszkolnym 2002/2003 do Przedszkola uczęszczało dziesięcioro dzieci. W trakcie tego roku Przedszkole wykształciło swoje zwyczaje i opracowało roczny plan pracy. Powstało także logo – uśmiechnięta buzia skrzata w trójkątnej czerwonej czapeczce.

Rok przedszkolny 2003/2004 to powstanie drugiego oddziału całodziennego, liczącego kolejne dziesięcioro skrzatów.

Duże zmiany przyniósł rok przedszkolny 2004/2005. Oba dotychczasowe oddziały przeniosły się do lokalu mieszczącego się pośrodku osiedla Leśnego – w bloku nr 16, a w miejscu, gdzie zaczęła się historia „SKRZATA”, rozpoczął działalność oddział pięciogodzinny.

W czerwcu 2006 r. otworzyliśmy drugi oddział pięciogodzinny na os. Leśnym 18.

Od września 2008 r. rozpoczął działalność oddział w nowym bloku TBS – nr 23. Umożliwiło to utworzenie kolejnych trzech grup – całodziennej, pięciogodzinnej oraz trzygodzinnej.

Następny etap rozwoju miał miejsce we wrześniu 2009 r, kiedy to poszerzyliśmy oddział w bloku TBS o jedną salę. 

W roku przedszkolnym 2010/2011 dokonaliśmy zamiany grupy pięciogodzinnej i grupy trzygodzinnej w grupę całodzienną. 

We wrześniu 2013 r. przenieśliśmy oddziały pięciogodzinne z os. Leśnego 12B i 18C do naszego nowego lokalu na os. Leśnym 1A.

We wrześniu 2015 r. zlikwidowaliśmy oddział na os. Leśnym 16, natomiast otworzyliśmy nowy oddział na os. Leśnym 1A/U6.

Od września 2017 r. oddziały na os. Leśnym 1A są czynne w godz. 7.00 – 16.00.

Obecnie Przedszkole liczy cześć grup, do których uczęszcza ponad setka dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, którymi opiekuje się dwanaście pań wychowawczyń z wykształceniem pedagogicznym. O porządek dbają panie Ania i Arleta.