Ramowy rozkład dnia

Godzina 6.00-8.30

 • schodzenie się dzieci
 • zabawy dowolne
 • gry i układanki
 • rozmowy z dziećmi
 • poranne ćwiczenia gimnastyczne
 • zabiegi higieniczne związane z przygotowaniem do śniadania

Godzina 8.30-9.00

 • śniadanie

Godzina 9.0-10.30

 • zajęcia zorganizowane z całą grupą
 • zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, ruchowe
 • ćwiczenia językowe

Godzina 10.30-12.00

 • spacery, wycieczki, gry i zabawy w terenie

Godzina 12.00-13.00

 • zabiegi higieniczne związane z przygotowaniem do obiadu
 • obiad
 • mycie zębów

Godzina 13.00-14.00

 • utrwalanie materiału programowego
 • gry dydaktyczne

Godzina 14.00-14.30

 • zabiegi higieniczne
 • podwieczorek

Godzina 14.30-17.30

 • zabawy
 • czytanie książek
 • indywidualna paca z dzieckiem
 • wyjście na pac zabaw