Zajęcia dodatkowe

Informacja o zajęciach dodatkowych (dodatkowo płatnych) w roku szkolnym 2023/24

                                                                       B A L E T

Zajęcia prowadzi Pani Patrycja Siwek, która prowadzi u nas również zajęcia rytmiki. 
W zajęciach baletu mogą brać udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut.

Miesięczny koszt zajęć to 50 zł, doliczane do czesnego.
Opłata za zajęcia wrześniowe zostanie doliczona do rozliczenia październikowego.
Pierwsze zajęcia odbędą się w piątek 8 września.

AIKIDO

Zajęcia AIKIDO rozpoczną się w naszym przedszkolu od października.
Aby zajęcia mogły się odbywać, potrzeba minimum 10 chętnych dzieci.
 Dokładna godzina i dzień zostanie podana po ustaleniu liczby chętnych i ilości grup.
Prawdopodobnie będą to środy.
Zajęcia są przeznaczone dla dzieci od czwartego roku życia i trwają pół godziny.

Miesięczny koszt zajęć to 65 zł, doliczane do czesnego.
W czasie ferii zimowych, długich weekendów oraz dni wolnych od pracy,
zajęcia nie odbywają się. Cena zajęć nie ulega z tego powodu zmianie.

NAUKA PŁYWANIA

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci, które ukończyły 4 lata.
Zajęcia odbywają się na pływalni w Koziegłowach
Termin: wtorek, godz. 14.45 – 15.30
Dzieci są odprowadzane na basen przez wychowawczynie, a odbierane przez rodziców w przebieralni basenowej, gdzie są wycierane i ubierane przez rodziców/opiekunów.  Przy kasach rodzice otrzymują bransoletkę uprawniającą do 25 minut bezpłatnego pobytu w hali basenowej. Po upływie tego czasu jest naliczana opłata 18 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Od wakacji suszarki są dostępne tylko w strefie płatnej.

Opłata za zajęcia jest pobierana z góry za cykl 10 zajęć i nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach. Wysokość opłaty będzie zależna od ilości dzieci w grupie. W ubiegłym roku było to 250 zł za 10 zajęć. Cena obejmuje zarówno wstęp na basen jak i instruktora.


LOGOPEDIA

Są to indywidualne zajęcia z dzieckiem, które trwają 30 minut i odbywają się raz w tygodniu.
Zajęcia poprowadzi nowa pani logopeda Weronika Kutzner.
Koszt jednych półgodzinnych zajęć wynosi 55 zł i będzie doliczany do czesnego w kolejnym miesiącu, na podstawie obecności na zajęciach. Koszt diagnozy to również 55 zł. Wykonanie diagnozy ni zobowiązuje do udziału w zajęciach.
Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki i wtorki.
Dokładny termin zostanie podany po ustaleniu listy chętnych.
Prosimy o zgłaszanie dzieci do wykonania diagnozy lub kontynuacji zajęć.

 

 ROBOTYKA

– Dzieci uczą się programowania i robotyki poprzez zabawę

– Zajęcia dedykowane są dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat.

– Prowadzone są od września do czerwca, raz w tygodniu ( W czasie przerw świątecznych, długich weekendów zajęcia nie odbywają się)

– Jedna jednostka lekcyjna trwa 45 min

– Lekcja pokazowa organizowana we wrześniu, jest za darmo, mogą wziąć udział wszystkie dzieci

– Kolejne lekcje odbywają się dla dzieci zapisanych na Robotykę

– Koszt jednej lekcji dla jednego dziecka to 28zł. – Opłaty naliczane są indywidualnie. Na zajęciach sprawdzamy obecność. Po każdym miesiącu rodzic opłaca tylko te lekcje w których uczestniczyło jego dziecko. Opłata następuje bezpośrednio u organizatora zajęć.

Na zajęciach dzieci pracują w parach. Każda para  pracuje na zestawie Lego WeDo 2.0. o+ tablet, lub Lego SPIKE Essential + tablet

Termin lekcji pokazowej: 18 września, godz. 9.00 grupa Jeżyków, godz. 10.15 grupa Smerfów i Krasnali

Organizatorem jest firma robociki.com.pl

 

ZUMBA KIDS

Zajęcia przeznaczone dla dzieci ze wszystkich grup wiekowych.
Odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut.

PLAN POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ:

  1. Zbiórka, sprawdzenie obecności
  2. Rozgrzanie poszczególnych części ciała
  3. Zapoznanie z podstawowymi krokami używanymi w układzie z wykorzystaniem kroków aerobikowych, kroku ch-cha i salsy
  4. Ćwiczenia rozciągające i rozluźniające, relaks

Opłata miesięczna wynosi 80 zł i jest uiszczana przez Rodziców bezpośrednio do osoby prowadzącej zajęcia po podpisaniu z nią umowy.

Umowa zawierana jest od października do czerwca z wyłączeniem świąt ustawowych oraz ferii  zimowych ( na 9 m-cy) Cena jest niezmienna bez względu na to czy w danym miesiącu wypadną 3 razy zajęcia czy 5

osoba prowadząca: Anna Piechowiak

Zajęcia rozpoczną się od października, prawdopodobnie w poniedziałki.

Aby zajęcia się odbywały, musi się zgłosić co najmniej 10 dzieci.