Profil absolwenta

Sylwetka absolwenta Przedszkola Niepublicznego „SKRZAT”

Przedszkole, realizując zadania związane z edukacją dziec,i zmierza do przygotowania każdego wychowanka do pełnienia nowej roli – roli ucznia. Kierując się dobrem dziecka i zadowoleniem jego rodziców, wysoką jakością świadczonych usług, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, przedszkole opracowało sylwetkę absolwenta, czyli jakie umiejętności, wiadomości i cechy posiada dziecko kończące edukację na poziomie przedszkolnym.

 Nasz absolwent:

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej;
 • jest samodzielny;
 • współdziała z innymi;
 • ma pozytywny obraz samego siebie;
 • efektywnie komunikuje się z innymi osobami w znanym otoczeniu;
 • przestrzega zasad współżycia w grupie;
 • jest kulturalny i wrażliwy estetycznie;
 • prezentuje aktywność oraz ciekawość poznawczą i twórczą;
 • wykazuje ciekawość świata;
 • jest gotowy do rozwiązywania problemów;
 • jest zainteresowany nauką, książkami oraz nowymi technologiami;
 • ma rozwinięte kompetencje społeczne;
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi;
 • podejmuje działania przyjazne przyrodzie;
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;
 • akceptuje zdrowy styl życia;
 • ma twórcze podejście do zadań i problemów;
 • akceptuje odmienność;
 • jest gotowy do opanowania umiejętności czytania i pisania;
 • potrafi liczyć i jest zmotywowany do rozwijania swoich umiejętności matematycznych;
 • jest gotowy do podjęcia obowiązku szkolnego;
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.