Założenia metody


Integracja Sensoryczna – co to jest?

W procesie poznawania otaczającego nas świata wykorzystujemy informacje dostarczane nam przez zmysły. Nasz mózg otrzymuje niezliczoną ilość informacji rejestrowanych przez poszczególne receptory. Informacje te są rozpoznawane, sortowane i łączone w spójną całość.

Według dr A. Jean Ayres, amerykańskiej terapeutki zajęciowej i psycholożki, która jest uważana za prekursorkę badań w zakresie integracji sensorycznej – integracja sensoryczna to  „metoda porządkowania doznań odbieranych przez ciało, aby mogły zostać wykorzystane w jakimś celu”.

Jest to  podświadomy proces przetwarzania wrażeń zmysłowych w mózgu, który umożliwia uczenie się zachowania w sposób dostosowany do sytuacji. Porządkuje informacje pobrane przez zmysły (smak, wzrok, słuch, dotyk, węch, czucie głębokie, grawitacja). Nadaje znaczenie temu, co jest doświadczane, przez selekcję informacji i wybór tego, na czym mamy się skupić. Pozwala nam celowo działać i celowo reagować na sytuacje, których doświadczamy (tzw. odpowiedź adaptacyjna). Tworzy fundamenty edukacji i zachowań społecznych.

Siedem zmysłów Poznawanie otaczającego nas świata opiera się na siedmiu zmysłach.
To dzięki nim do naszego mózgu dochodzą informacje, które następnie są porządkowane i wpływają na określone zachowanie.
Najwcześniej dojrzewające, najbardziej podstawowe zmysły, to:
DOTYK – receptory są umieszczone w skórze
PROPRIOCEPCJA – receptory zlokalizowane w mięśniach głębokich i stawach
UKŁAD PRZEDSIONKOWO – ŚLIMAKOWY – nazywany potocznie równowagą, zlokalizowany w uchu wewnętrznym
Odgrywają one zasadniczą rolę we wzroście i rozwoju dziecka.
Kolejne, powszechnie lepiej znane zmysły, to:
– WZROK
– SŁUCH
– SMAK
– WĘCH
Coraz częściej mówi się też o kolejnym, ósmym zmyśle – INTEROCEPCJI, który odbiera wrażenia z narządów wewnętrznych.
Mózg nieustannie otrzymuje od wszystkich narządów zmysłów informacje, które pochodzą zarówno z naszego ciała jak i otaczającego je świata,
a następnie rozpoznaje je, segreguje i integruje. Gdy proces ten przebiega prawidłowo, to pozyskane informacje mogą być wykorzystane do
planowania ruchu, napięcia mięśniowego, postawy, emocji i uczenia się.