Koronawirus

Infolinia

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się
przypadkami zachorowań na koronawirusa

– rozmowa z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła
oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
– wywieszenie w widocznym miejscu w szkole instrukcji dotyczącej mycia rąk oraz innych zasad dotyczących higieny osobistej;
– apel do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
– zwrócenie uwagi, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
– poinformowanie ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;;
– poinformowanie rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
– powiadomienie rodzica dziecka do 8. roku życia,
że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy
(art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, U. 2017, poz. 1368);

Wcześniejszy

Następny