otwarcie Przedszkola od 11. maja

W dniach 6-8 maja nasze Przedszkole pozostaje zamknięte.

 

Podjęliśmy decyzję o otwarciu Przedszkola od poniedziałku 11. maja.

Jest to realny czas na przygotowanie placówki i nauczycieli do pracy

zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.

 

Otwarcie placówki nie oznacza dla rodziców utraty prawa do uzyskania zasiłku

opiekuńczego. Jeżeli rodzice zdecydują o pozostawieniu dziecka w domu, to

zasiłek nadal będzie przysługiwał.

 

W związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, liczba dzieci w Przedszkolu

będzie ograniczona. W pierwszej kolejności mamy zapewnić miejsca dzieciom rodziców

pracujących.

 

Proszę o podanie informacji, czy chcą Państwo, aby Państwa dziecko uczęszczało

do Przedszkola od poniedziałku 11. maja, czy pozostanie w domu. O informację proszę

do wtorku, do godz. 12.00, w formie mailowej lub sms. Osoby, które już mi podały taką informację,

nie muszą tego robić ponownie.

e-mail: skrzat@przedszkole-skrzat.eu

tel. 604 966 972

 

Do 24. maja wychowawczynie nadal będą publikowały na grupach facebookowych materiały do realizacji.

Również do 24. maja będą Państwo otrzymywali materiały z j. angielskiego.

 

Wcześniejszy

Następny