Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Poniżej zamieszczamy pismo, które otrzymaliśmy z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Swarzędzu:

Szanowni Państwo!

Praca z dziećmi i młodzieżą oraz ich wychowanie jest wyzwaniem, które stoi zarówno przed ich rodzinami jak
i instytucjami, które się nimi zajmują na co dzień. Wielokrotnie proces ten budzi w nas wiele wątpliwości
i pytań, które stawiamy sobie jako dorośli, szczególnie wtedy, gdy widzimy, że mimo naszych dobrych intencji, nie wszystko przebiega po naszej myśli.

W trosce o każde dziecko myślimy jak jeszcze możemy wspierać jego prawidłowy rozwój. Dodatkowo okres pandemii i wynikające z niego obostrzenia mogą wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie emocjonalne oraz edukacyjne uczniów. Taka sytuacja dostarcza zmartwień ich opiekunom i nauczycielom.

Jako Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu wraz z filiami chcemy służyć Państwu szeroko rozumianą pomocą, zarówno dla rodziców, młodzieży, dzieci młodszych, nauczycieli i dyrektorów szkół, pedagogów oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi i ich rodzinami.

Oferujemy:

 • konsultacje w bezpośrednim kontakcie oraz telefoniczne
 • wsparcie psychologa i pedagoga w różnego rodzaju kryzysach
 • terapię psychologiczną
 • terapię pedagogiczną dla uczniów z trudnościami w uczeniu się i chcących rozwijać swoje możliwości
  poznawcze
 • terapię logopedyczną
 • diagnozę dzieci słabowidzących, słabosłyszących, z autyzmem, zespołem Aspergera
 •  diagnozę problemów szkolnych i emocjonalnych
 •  porady zawodoznawcze indywidualne na terenie poradni
 •  superwizje koleżeńskie dla pedagogów, dyrektorów i nauczycieli
 •  warsztaty dla dzieci i młodzieży na terenie szkoły (tematyka według potrzeby zgłaszanej przez szkołę)
 •  warsztaty dla rodziców
 •  szkolenia dla Rady Pedagogicznej (także w formie online)
 •  systematyczne spotkania dla pedagogów szkół z rejonu Poradni
 •  możliwość obserwacji dziecka w środowisku przedszkolnym oraz szkolnym.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty oraz zapoznania się z informacjami i materiałami na naszej stronie internetowej: poradnie.powiat.poznan.pl/swarzedz  lub Facebooku, do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

Swarzędz 61 8174 951 pppswarzedz@powiat.poznan.pl

Kostrzyn-61 8189 819 pppswarzedz.kostrzyn@powiat.poznan.pl

Murowana Goślina 61 8123 621 pppswarzedz.murowanag@powiat.poznan.pl

Pobiedziska 61 8154 674 pppswarzedz.pobiedziska@powiat.poznan.pl

Czerwonak 61 8121 454 pppswarzedz.czerwonak@powiat.poznan.pl

Korzystając z okazji chcemy bardzo podziękować za dotychczasową współpracę oraz zaufanie jakim nas Państwo obdarzają.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor i pracownicy

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Swarzędzu

Wcześniejszy

Następny